SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

NAUJIENOS

Tarptautinė konferencija "Žiedinės ekonomikos tikslai ir esamų rūšiavimo įrenginių Lietuvoje modernizacija bei naujų pajėgumų kūrimo poreikis"

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ARATC) 2020 m. gruodžio 4 d. organizavo tarptautinę konferenciją, kurios pagrindinė idėja - Ar Lietuva yra pasiruošusi pasiekti žiedinės ekonomikos tikslus ir kokių priemonių reikia, kad galėtume modernizuoti esamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą?

Konferencijoje pranešimus skaitė atstovai iš Lietuvos: LR aplinkos ministerijos, UAB Smart continent, VšĮ Žaliasis taškas, taip pat kitų šalių - atliekų tvarkymo konsultacijos įmonė Eunomia Research consulting, atliekų tvarkymo technologijų vieni iš lyderių TOMRA sorting bei Norvegijos Stavangerio miesto savivaldybės įmonė IVAR IKS pasidalino jų pasirinkta atliekų tvarkymo patirtimi.

Konferencijos metu buvo priminta, kad perėjimą prie žiedinės ekonomikos skatina ir Europos Komisija, kuri yra iškėlusi ambicingus tikslus, numatančius, kad iki 2030 metų bent 65 proc. komunalinių atliekų ir 75 proc. pakuočių Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse būtų perdirbamos, o į sąvartynus patektų ne daugiau nei dešimtadalis visų ES susidarančių atliekų. Tai reiškia, kad geriau su savo atliekomis tvarkytis privalo išmokti ir Lietuva. Žiedinės ekonomikos įgyvendinimui reikalingi pokyčiai, kad perėjus prie atliekų perdirbimu ir antriniu žaliavų  panaudojimu grįstos ekonomikos galėtų būti ženkliai padidintas gamybos efektyvumas ir sukurta daug naujų tvarių darbo vietų. Konferencijos pranešimus rasite čia.