SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

NAUJIENOS

LRATC asociacija apie MBA įrenginius: ne laidoti, o modernizuoti

„Drastiški sprendimai, paremti siūlymais atsisakyti MBA įrenginių, būtų žalingi visai atliekų tvarkymo sistemai, kuri yra viena svarbiausių visuomenės dalių ir neturėtų tapti politinių spekuliacijų objektu“, - sakė LRATCA prezidentas Algirdas Reipas.

Visus dešimt regioninių atliekų tvarkymo centrų vienijanti asociacija penktadienį vykusiame posėdyje svarstė situaciją dėl Kauno regiono MBA įrenginių veiklos ir jos keliamų padarinių.

MBA įrenginiai maždaug prieš penkerius metus buvo pradėti eksploatuoti visuose Lietuvos regionuose. Jie buvo statomi Aplinkos ministerijos nurodymu. Daugeliui atliekų tvarkymo centrų, kurie tokių įrenginių statybos nebuvo planavę, vykdant ministerijos nurodymą, projektinius dokumentus tuomet teko ruošti labai skubotai.

Statyboms vykdyti visiems regionams centralizuotai buvo parinkti operatoriai, dėl kurių atliktų darbų kokybės vėliau ir kilo bei iki šiol tebekyla didžiausios problemos. Tik pora regioninių centrų išsikovojo teisę patys būti įrenginių statybos darbų užsakovais.

Pagrindinė MBA įrenginių paskirtis - spręsti ne rūšiavimo, o biologiškai skaidžių atliekų atskyrimo iš mišrių atliekų problemą. Šiuose įrenginiuose turi būti stabilizuojamos organinės atliekos, kad jos nebūtų šalinamos sąvartynuose ir ten susidarančiomis metano dujomis nebūtų teršiama aplinka.  

LRATCA duomenimis, per praėjusius metus Lietuvoje veikiančiuose mechaninio apdorojimo įrenginiuose apdorota daugiau kaip 740 tūkst. tonų atliekų. Iš jų atskirta beveik 349 tūkst. tonų biologiškai skaidžių atliekų ir pagaminta daugiau kaip 174 tūkst. tonų kuro.

Be to, mechaninio apdorojimo įrenginiais pernai išrūšiuota ir perduota perdirbti daugiau kaip 24 tūkst. tonų pakuočių atliekų – beveik tiek pat, kiek jų surinkta visoje užstato sistemoje.

Šie skaičiai tik dar kartą patvirtina mechaninio apdorojimo įrenginių svarbą visai atliekų tvarkymo sistemai: jų veiklos dėka radikaliai sumažėjo šalinamų atliekų kiekis, užkertamas kelias beatodairiškam atliekų deginimo kainos kėlimui.

Tačiau LRATCA pabrėžia pasisakanti tik už technologiškai tvarkingų įrenginių eksploatavimą. Tie įrenginiai, kurių veikla yra neefektyvi ar – dar blogiau – kelianti aplinkosaugines problemas, turėtų būti nedelsiant modernizuojami, užtikrinant visuomenės saugumą ir sklandų atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą.