SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
lratca10@gmail.com
Tel.: +370 315 72842

Marijampolės AATC

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (UAB MAATC)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau MAATC)  įsteigtas 2003 m. sausio 16 d. Steigėjai ir akcininkai: Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė. Akcininkai pavedė MAATC sukurti, administruoti ir valdyti  racionalią, valstybės remiamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą (RATS), tenkinančią visuomenės poreikius, Europos sąjungos (ES) ir Lietuvos teisės ir norminių aktų reikalavimus, apsaugančios gamtą ir žmonių sveikatą nuo taršos atliekomis poveikio.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro funkcijos:

1. Vykdyti savivaldybėms įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir užduotis komunalinių atliekų tvarkymo srityje.

2. Organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkytojų (atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo) atrankos konkursus.

3.  Kontroliuoti viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, vykdyti atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą.

4.  Rinkti įmokas už atliekų tvarkymą ir atsiskaityti už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas.

5.  Rinkti, apdoroti, analizuoti, sisteminti, atliekų tvarkymo informaciją, ja vadovaujantis tikslinti ar keisti atitinkamus dokumentus, paslaugų valdymą, vykdyti įmokų apskaitą, kontrolę ir skolų išieškojimą.

6.  Reguliuoti atliekų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, kad nustatyto lygio paslaugos būtų teikiamos visame Marijampolės atliekų tvarkymo regione ir nuolat.

7.  Efektyviai valdyti regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus.

8. Vykdyti atliekų sąvartynų priežiūrą po jų uždarymo.

9.  Įdiegti ir įgyvendinti darnią atliekų tvarkymo reglamentavimo, administravimo, kontrolės specialistų ir atliekų tvarkymo įmonių darbuotojų, visuomenės mokymo ir švietimo sistemą.

10.  Organizuoti ir vykdyti regioninės atliekų tvarkymo sistemos, jos infrastruktūros objektų plėtrą, rūpintis  investicijomis.